Märkning av skylt. Till alla medlemmar.

Som många av er noterat, är det nu full fart med grävningen för vårt fibernät. För att underlätta för vår entreprenör NSI och minska risken för felaktigheter, ber vi nu alla medlemmar att märka sina skyltar med fastighetsbeteckningen.

Skriv fastighetsbeteckningen med permanent penna på framsidan av skylten.
Obs fastighetsbeteckningen har format exv. Hemmingstorp 1:58. (Skriv inte adressen Hemmingstorp 546)

 

Protokoll 170418

Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens Fiberförening

Tid: Tisdagen den 18 april 2017 kl. 18:30

Plats: Brygghuset

Närvarande: Bo-Evert Jonsson, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Gunnel och Joachim Johansson, Tommy och Maria Israelsson, Håkan Landenmark.

Frånvarande: Solweig och Lars Holmén

  1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
  2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Maria Israelsson.
  3. Att justera dagens protokoll utsågs Tommy Israelsson.
  4. Dagordningen lästes upp och godkändes.
  5. Föregående mötes protokoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.
  6. Gunnel Johansson rapporterade om föreningens ekonomi och medlemsläget. Pinnpojkarna har återigen träffats den 5/4 och anslutningen var bra. Utstakningarna utmed Ängavägen och Fåleberg är nu klar och Nolhassle kommer att stakas ut den 19/4. För att hinna med grävarna måste pinnpojkarna nu delas i två lag så de kan jobba med varsina områden. Markägare kommer att kontaktas vid utstakning för att förhindra avgrävning av kablar, vattenslangar och diverse. Hemsidan är nu åtgärdad av vår driftansvarige för data.
  7. KO-upphandlingen diskuterades och vid beslut kommer ett särskilt protokoll skrivas om tilldelningen av sådan för föreningen.
  8. Bo-Evert och Gunnel redogjorde för arbetet de gjort med ett nytt särskilt avtal till dem som ska ha flera anslutningar.
  9. Nästa styrelsemöte kommer äga rum den 22 maj kl. 18:30 på Brygghuset. Årsstämma kommer att hållas i Hassle kommunalhus den 18 juni kl. 15:00.
  10. Mötet avslutades

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                       Tommy Israelsson

ZITIUS blir föreningens kommunikationsoperatör

Ett steg närmare ett färdigt fibernät

Nu är upphandlingen med kommunikationsoperatören för vårt Fibernät klar!

Torsövägens fiberförening kommer att skriva avtal med Telia-ägda tjänsteleverantören ZITIUS. Våra medlemmar kommer att erbjudas valbara alternativ för Internet TV  och telefoni med kort bindning på 1 månad, lämpligt för sommarboende, eller bundet gruppavtal inkluderande Internet+TV+Telefoni till förmånligt pris för året-runt boende.

De enskilda obundna avtalen tecknas online via zmarket.se med stor valfrihet och brett utbud vad gäller, internet från olika tjänsteleverantörer, hastighet, TV kanaler mm

Gruppavtalet kommer innehålla internet med hastighet 250/100 Mbit/s, 31 TV kanaler samt internettelefoni allt från TELIA. Gruppavtalet kommer vara bundet i 60 månader. Till medlemmar som tecknar det bundna gruppavtalet levereras Router med WiFi utan extra kostnad.

Besök vårt föreningsmöte söndagen den 18:e juni för mer information.