Medlemsansökan

Observera!
Eftersom vi nu nått det antal fastigheter som vi sökt bidrag för, kommer den som nu vill ansluta sig från och med nu att få betala 40% extra för sin anslutning. Detta för att dessa anslutningar inte finns med i bidragsansökan

Jag ansöker om medlemskap i Torsövägens Fiberförening. Organisationsnummer 769628-7882

Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen. Efter att medlemskap beviljats skickar vi anmodan om inbetalning via mail. Medlemskap aktiveras i och med erlagd medlemsavgift.