Nyhetsbrev – Dag 18 22:e Februari

Idag har tekniker åtgärdat ett fel som påverkade en av tolv switchar i vårt nodhus. Med den åtgärden hoppas vi nu att alla som har fungerande internet och gruppavtal har bra TV-bild utan pixlar. Skulle så inte vara fallet ber vi om en rapport till bo-evert.jonsson@telia.com så att vi kan anmäla detta till Zitius.

Igår fick också 8 fastigheter på Säby fungerande internet med fast blått sken i mediaomvandlaren. Vi känner till att ytterligare 6 fastigheter inom Säby/Elvstorp saknar internet pga. förseningar hos Vänerenergi. Vi hoppas att dessa blir inkopplade i vecka 10.

Nyhetsbrev – Dag 17 21:e Februari

Problem med aktivering av internet med fel adress?

Detta gäller framför allt dig som bor i Sundsören.

 

Vid aktivering på www.telia.se/aktivera eller  www.zmarket.se är det viktigt att ange rätt adress. En del försöker med Sundören Ekvägen 101. På svenskt adressregister finns dock inte gatunamnet med som officiell adress. Rätt är således att enbart ange Mariestad, Sundsören och respektive husnummer (ej fastighetsbeteckning).

Om du är osäker vilken den officiella adressen är, kan du kontrollera det i www.hitta.se

Klicka på din fastighet så ser du rätt officiell adress.

Om man ringer till Telia/Zitius och pratar om Ekvägen Granvägen mm så kommer de att säga att det inte finns något abonnemang på den adressen.

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev – Dag 16  20:e Februari

Idag har Vänerenergi grävt klart till Säby. Blåsning och svetsning pågår idag och i morgon, vilket innebär att de 8 kunderna runt Säbygodset, skall vara klara i morgon eftermiddag.

Lite osäker om även de 2 vid Tegelbruket startas i morgon men förhoppningsvis innan helgen.
Vi har fått rapport från 10 av 186 medlemmar med gruppavtal om dålig TV-bild som hackar och ”pixlar sig”. En preliminär bedömning av oss & NSI har lett fram till misstanken om ett hårdvarufel i en av tolv swichar i nodhuset. Switcharna är levererade av Zitius som fått ärendet till sig med hög prioritet. Just nu finns ingen misstanke om problem med själva fiberledningen där NSI har testat alla svetsar. Vi väntar just nu på svar från Zitius.

 

Några av er med gruppavtal har också fler än en TV apparat. För detta behövs extra TV-boxar och tvilling abonnemang. Det medger att upp till 4 TV apparater kan anslutas om man har en box till varje apparat.

För ”vanliga” Teliakunder kostar tvilling abonnemang 129 kr/månad. Det ingår dock i vårt gruppavtal utan extra kostnad utöver TV-box. Normalpris för boxen är 1299kr. Vårt pris för 1:a extra boxen är rabatterat till 699kr.

För varje extra TV/box krävs dock separata koder. De får man enklast genom att gå in på ”Mitt Telia” med mobilt bankid på det personnummer som står för gruppavtalet.

https://www.telia.se/privat/mitt-telia/logga-in

Man kan också ringa 90 200. Det har hänt att den som svarat i supporten inte kontrollerat att vi har specialavtal och felaktigt påstått att det kostar 129kr/månad.
(Vårt gruppavtalsnummer hos Telia = KO82913)

 

Telia har bra information om att komma igång med TV-tjänsten och Play+

Klicka här

 

Hälsningar

Styrelsen

Torsövägens fiber

Nyhetsbrev – Dag 12  16:e Februari

Under uppstartsskedet har Zitius inte fått igång alla internetanslutningar och det har också varit problem med TV/Telefoni anslutningen som skulle aktiveras av Telia efter ett antal dagar. (Vi har fått olika information om hur många dagar det skulle dröja 2-3-5)

Det har skapat mycket irritation som vi i styrelsen har fått ta emot och vidarebefordra till NSI, Zitius och Telia. Under veckan åtgärdades vissa av de saknade internetanslutningar som vi fick kännedom om. Även många TV anslutningar gick igång efter att man personligen tog kontakt med Telias support 90 200.

 

Som grädde på moset gick hela nätet ner för alla igår kväll kl 21.45.

Vi kontaktade under samma kväll Zitius som lokaliserade felet till vårt nodhus. Fibertekniker skickades ut på morgonen för felsökning på plats.  Efter ett antal timmars arbete ringade man in felet till strömförsörjningen till de fiberoptiska switcharnas reservkraft. Elektriker har arbetat med detta fram till 19.45 ikväll. I samband med detta arbete var man tvungen att kort flytta elanslutningar med åtföljande avbrott.. Arbetet är nu slutfört och vi hoppas innerligt att de som haft fungerande internet har återfått sin uppkoppling. För detta kan det dock krävas omstart av utrustningen hemma. (pkt 2+3 nedan). Inget mer arbete planeras ikväll eller under helgen

 

Alla problem är dock ännu inte lösta:

 

A)  Vi misstänker att vissa fastigheter fortfarande inte har fungerande internet pga. åtgärder som behövs i switcharna. Detta är Zitius ansvarar.

B)  TV och Telefonifunktionen för er som har gruppabonnemang är inte i drift för alla. Detta är Telias ansvar men kräver att man har internetuppkoppling och inte problem enl pkt1.

C)  Fastigheter som ännu saknar officiell adress har varit problematiska eftersom de behövs vid registrering/aktivering.

D)  Några fastigheter inom Säby har inte blivit blåsta som avsett och förväntat. Fastighetsägaren är meddelad om detta. Det åtgärdas på måndag. NSI ansvarar

E)  Elfstorp har blivit fördröjt med grävningen men det åtgärdas senare under veckan. Vänerenergi ansvarar för detta.

 

Åtgärder vid problem a + b:

 1. Har du aktiverat abonnemanget? (Zitius hemsida www.zmarket.se eller www.Telia.se/aktivera )

 

 1. Dra ut strömmen för mediaomvandlaren, routern och TV boxen 5 minuter.

 

 1. Sätt på strömmen i samma ordning enl pkt 2.

 

 1. Vid fast blått sken på mediaomvandlaren finns internet framme.
  (Hoppa över pkt 5+6)

 

 1. Om det fortfarande ikväll efter åtgärd 1-4, blinkar blått sken på mediaomvandlaren saknas internet, skicka mail till bo-evert.jonsson@telia.com ange namn, fastighetsadress, fastighetsbeteckning och om gruppavtal eller ej.

 

 1. Vi meddelar Zitius som skickar ut tekniker till nodhuset senast på onsdag eller torsdag. Därför är det bra att vi får tecken av er så att vi kan samla ihop alla felande anslutningar.

 

Åtgärder vid problem b:

 

 1. Har du aktiverat abonnemanget? (Telia.se/aktivera )
 2. Kontrollera att din aktivering tagits emot av Telia som skall skicka koder för igångsättning av TV-boxen via mail.

 

 1. Kontrollera vilken av TV´s HDMI-uttag som du satt TV boxen i (1,2,3?). Se till att välja den HDMI ingången på Tv´n.

 

 1. Dra ut strömmen till TV boxen två gånger 5 minuter.

 

 1. Om man inte får upp ”Välkommen till Telia” med uppmaning att ange koderna behövs kontakt med Telia 90 200. Notera dock att det är förväntat med angivna dagars fördröjning. Det innebär att det inte är förväntat att intenetaktivering och TV aktivering går igång på samma dag.

 

Slutligen:

Vi har under dagen fått in en stor mängd anmälningar från de som tidigare haft fast blått sken, som övergick till blinkande runt 21.45 igår. Styrelsens ambition är att svara på alla inkomna anmälningar, men det stora antalet anmälningar, gör att vi inte kan besvara alla personligen utöver detta nyhetsbrev.
Vi har ägnat mycket tid och energi att ringa in problem (a,b,c,d,e) och blev rätt matta av gårkvällens totala avbrott som krävde mycket arbete och kändes stressande med tanke på hur många som drabbats. Styrelsens telefoner gick varma i kontakter med många av er, Zitius, Telia, NSI samtidigt som flera av oss hade det vanliga jobbet att sköta. Vi tackar er som sänt oss uppmuntrande och tacksamma mail, och hoppas på att alla förstår att vi gör vårt bästa som vanliga medlemmar utan professionell kompetens. Om någon av er har tid och vilja, att hjälpa till framledes är vi glada för det.

 

Styrelsen

 

 

 

Nyhetsbrev – Dag 11

Igår har NSI varit på plats i nodhuset och åtgärdat ett antal anslutningar som inte haft internetförbindelse. Mediaomvandlaren skall därför visa fast blått sken i powerlampan.
Under dagen idag har vi fått ytligare mail från några medlemmar med blinkande blå powerlampa utöver de tidigare anmälda och åtgärdade. Dessa kommer att åtgärdas under nästa vecka sannolikt onsdag eller torsdag.
Ni som idag fortfarande saknar internet och har blinkande blå powerlampa ombedes att maila oss

bo-evert.jonsson@telia.com

Ange:
Namn, fastighetsbeteckning, fastighetsadress, om gruppavtal eller ej, mobiltelefonnr.
Vi vidarebefordrar därefter denna info till NSI för åtgärd.

Nyhetsbrev – Dag 9

Information till er som ännu inte har fungerande internet:

I morgon Onsdag och Torsdag kommer NSI tillsammans med Zitius felsöka internetanslutningar i vårt nodhus.
Ni som saknar fungerande Internet och inte anmält detta till oss tidigare,
ombeds att göra detta till bo-evert.jonsson@telia.com
Tecken på avsaknad internet märks genom, att powerlampan på mediaomvandlaren visar blinkande blå sken. Powerlampa med fast blått sken indikerar att internet kommer fram till mediaomvandlaren.

För Elftorpsområdet gäller att: Vänerenergi startar arbetena på måndag. NSI levererar 2 trummor 16-slang dit i denna veckan.

Nyhetsbrev – Dag 6

Sedan i tisdags har Zitius, NSI och Telia startat upp vårt fibernät. Det visar sig nu att driftsättningen inte går friktionsfritt. Vi har ej övergripande kunnat se vad som inte fungerar utan har fått förmedla de ärenden som kommit till vår kännedom vidare till våra leverantörer.

 

Vi har förväntat oss att alla, med få undantag, skall vara igång med internet i samband med aktiveringen, men att TV skulle kunna dröja några dagar. Tidsfaktorn för telefon har vi inte haft någon information om.

 

Ett fåtal fastigheter är inte klara och vi har redan tidigare informerat dem det berör. Fördröjningen beror på att VänerEnergi (som samgrävt med oss) och Länsstyrelsen har dialog om strandskyddet, vilket medfört att grävningen inte blivit färdig (Elfstorp). Ett annat skäl till att inkoppling inte kommit igång är för de fastigheter som ännu inte har någon giltig adress (främst nybyggnationer).

 

 

Om Internet:

Zitius ansvarar, tillsammans med NSI för utrustningens inkoppling i vårt nodhus så att det kommer ljus i fibern.

Zitius ansvarar även för möjlighet för var och en som inte tecknat gruppavtal, att själv välja tjänster från flera olika tjänsteleverantör via Zitius hemsida www.zmarket.se.

Ett tecken på att internet skall fungera är att den blå powerlampan på medianomvandlaren skall lysa med fast blått sken. Om den blå lampan blinkar saknas internet-förbindelse. Om den blå lampan trots omstart av mediaomvandlaren fortsätter att blinka kan det bero på felaktigheter i nodhuset eller på högre nivå hos leverantör.

 

Vi i styrelsen kan inte själva kontrollera vilka anslutningar som inte fungerar utan ber att ni som endast har blinkande blåljus, skickar oss ett mail med namn, telefonnummer, fastighetsadress, samt meddelar om ni har gruppavtal eller ej. Vi kommer då vidarebefordra uppgifterna till Zitius. Sänd uppgifterna till:
gerald.wallstersson@telia.com   eller bo-evert.jonsson@telia.com

 

Om TV:

Telia ansvarar som tjänsteoperatör för de av er som tecknat gruppabonnemang med Internet, TV och Telefoni. För att tjänsten skall fungera krävs det att internetkopplingen är igång enligt ovan. Aktivering av tjänsterna görs via www.telia.se/aktivera.

Om aktiveringen förlöper som den skall, kommer mail från Telia som bekräftelse.

I ett av två mail kommer även koder för att aktivera TV-boxen (det gör man med boxens fjärrkontroll).

Vi har känt till och även informerat om att det kan gå ett antal dagar mellan aktivering hos Telia tills dess att TV-boxen fungerar. Detta beror på speciella åtgärder som Telia beställer hos Zitius. För teknisk support har vi anmodats att kontakta Telia på 90 200.

Det vi kan konstatera är att det varit problem med framför allt TV-boxen. Antigen har man inte fått någon fråga om aktiveringskoder utan en stilla skärm med texten ”ARRIS” eller så får man bara TV1 och Netfix som valbara kanaler. Båda dessa situationer kräver att man kontaktar Telias support på 90 200 vardag 8-19 (via chatt kväll och helg) för att få igång TV boxen.

Telia har sagt att det ibland skulle fungera med 2 omstarter av boxen (man drar ur strömmen för boxen, väntar i ca 5 minuter och sedan sätter på den igen). Det kan också hända att Telia behöver starta om boxen på annat sätt, vilket innebär en programuppdatering till boxen.

 

Om Telefoni:

Om man har beställt fast internettelefoni tar detta längre tid tills det är klart. Telia kommer informera varje medlem oavsett om man har bett att få behålla det gamla numret eller får ett nytt nummer. Det krävs speciella åtgärder från Telias sida med att bland annat stänga av den gamla ”koppar-uppkopplingen”. Vi får tyvärr ingen information hur lång tid detta tar.

 

Slutligen:

Vi förstår att man kan känna sig frustrerad när driftsättningen inte blir som man har förväntat sig. Vi i styrelsen beklagar detta. Vi har gjort vårt bästa under 3 år med många ideella arbetstimmar och nu de senaste dagarna febrilt försökt att få en överblick över hur införandet går, och vad som inte fungerar.

Vi har meddelat leverantör, åkt hem till vissa medlemmar för att se hur det ser ut på plats och själva fått kontakta Telia för att få igång utrustningen. Därför har vi inte heller haft någon annan information än den som vi skickade ut den 6/2. Med detta meddelande hoppas vi, att ni som har problem hör av er till Telia kundtjänst (tel 90200) eller med mail till oss gerald.wallstersson@telia.com eller  bo-evert.jonsson@telia.com  

 

Med hälsningar

TorsöVägens Fiberförening

//Styrelsen

Nyhetsbrev 180206

Idag kan vi meddela att fiberuppkopplingen fungerar för de flesta av våra medlemmar.
För ett fåtal kommer det dröja ytterligare några dagar.

 

För dig som har tecknat föreningens gruppavtal med Telia:

 1. Koppla ihop mediaomvandlare, router och dator. Sätt därefter på strömmen.
 2. Använd din nu befintliga 4G internetlösning för att gå in på telia.se/aktivera och registrera med hjälp av fastighetens adress. Det går även att ringa kundsupport 90200 (8-19 vardagar). Pa annan tid kan man via Mitt-Telia få chattsupport. Du kan även gå in på en Telia butik. Efter genomförd aktivering kommer internet att fungera.
 3. När blå lampan i den mediaomvandlare som NSI monterade lyser med fast blått sken, bekräftar det ett fungerande internet.
 4. Innan Tv:n fungerar kan det ta ett par dagar.
 5. Telefon kan kopplas till routerns gröna uttag.
 6. Extrautrustning som extra tv puckar m.m. kan beställas på 
  Mitt-Telia  https://www.telia.se/privat/mitt-telia/logga-in
  eller via kundtjänst 90200.
  De priser för extrautrustningen som vi fick oss till del i samband med Telias information på stämman i somras har ändrats vilket också  framgick vid informationen att de kunde göra. Idag är kostnaden för extra tv boxar 699 kr st i samband med aktivering av tvilling. Trådlös TV kostar 599 kr st. (man har inbyggd sändare i routern)
 7. På Mitt-Telia kan man se vilket status ens egna ärenden har.
 8. Telias kundsupport 90200 hjälper till med tekniska problem

 

För dig som önskat fritt valbara tjänster (Saknar gruppavtal med Telia):

 1. Koppla ihop mediaomvandlare, till egeninköpt router och dator. Sätt därefter på strömmen.
 2. Gå in på zmarket.se
 3. Ange fastighetens adress.
 4. Välj enlig eget önskemål valfri internetleverantör, hastighet, bindningstid, TV-leverantör mm.
 5. Följ anvisningar från vald tjänsteleverantör.
 6. Support ges av vald tjänsteleverantör.

 

// Styrelsen

Torsövägens fiberförening