Ordförande:
Håkan Landenmark ( hakan.landenmark@gmail.com )
Sundsören 61, 542 92 Mariestad

Vice ordförande:
Gerald Wallstersson ( gerald.wallstersson@telia.com )
Östersundet, Ekenäs 1, 542 92 Mariestad

Kassör:
Anna Abrahamsson ( anna.torsovagensfiber@gmail.com )
c/o Abra Redovisning, Kungsgatan 7
542 30 Mariestad

Sekreterare:
Alf Ehn ( alf.ehn@mariestadstidningen.se )
Tegelmästarbostaden 1, Säby
542 92 Mariestad

Ledamöter:
Bo-Evert Jonsson ( bo-evert.jonsson@telia.com )
Örvallsbro 5, 542 92 Mariestad

Nils Ryrberg ( ryrbergnils@gmail.com )
Säby Tellberg 1, 542 92 Mariestad

Lars Holmén ( jojo.holmen@gmail.com )
Sundsmarken 3, 542 92 Mariestad

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?