Aktuellt läge Oktober

Tiden går fort, och fiberarbetet går framåt.  Vi i styrelsen har jobbat vidare för att nå vårt mål att kunna leverera fiber ut till er våren 2017

Här kommer en liten sammanfattning av aktuellt läge – oktober.

 • Sedan ordinarie föreningsstämma i början av juni har vi haft 9 styrelsemöten.
 • Vi är nu drygt 187 medlemmar och fler är på ”ingång” sedan vi utökat vårt upptagningsområde med Örvallsbro.
 • Vi har haft möten och erfarenhetsutbyte med representanter för andra fiberföreningar.
 • Möten med företrädare för kommunens och Länsstyrelsens handläggare i fiberfrågor har ägt rum ett antal gånger.
 • Samtal med Skara Stift har skett angående passage över kyrkans marker.
 • Projekteringsarbete har pågått under hela våren och är idag så gott som klart.
 • Kontakter har knutits med flera kommunikationsoperatörer och vi är nu snart mogna att starta anbudsförfarandet.
 • I dagarna sände vi in vår ansökan till Länsstyrelsen om EU-bidrag. Vi har planerat för några extra anslutningar i reserv, så har ni grannar som tvekar om medlemskap, påminn dem att nu är det hög tid att lämna in sin ansökan för att kunna få fiber med bidrag.
 • Det är just nu en lång kö av föreningar som söker bidrag, så vi kan bara hoppas på att behandlingen hos myndigheten går någorlunda snabbt och smidigt.
 • Mycket arbete återstår men vi känner att vi driver vårt projekt en bit framåt för varje dag.
 • Vad som står närmast för dörren är att teckna anslutningsavtal med alla våra medlemmar. Så under hösten kommer vi börja ta kontakt med var och en av er för att ordna upp detta.
 • Än så länge har vi hushållat gott med våra ekonomiska resurser, men i takt med att projektet fortskrider och våra utgifter ökar kommer vi behöva be er inbetala ytterligare del av insatskapitalet. Om detta återkommer vi.