Innan du börjar gräva!

Utsättning
Sök-kabel

Om du ska gräva, bryta sten, slå i staketstolpar eller sätta ner markskruv på din fastighet är det bra att veta var det finns kablar i marken. Torsövägens fiberförening har serviceavtal med Vänerenergi som kan komma och markera kabeldragning för el och fiber i mark (=utsättning) om du ska gräva i egen trädgård eller mark. En reparation av fibern kan bli mycket kostsam.

Utsättning skall begäras via www.ledningskollen.se innan du påbörjar arbetet.

Om du inte har begärt utsättning och du skulle råka skada fiberanläggningen, hamnar ansvaret och kostnaden för reparation på dig, den som gräver eller har gett uppdrag åt grävaren. Ha en god framförhållning vid anmälan till Ledningskollen eftersom normal svarstid kan vara upp till 10 arbetsdagar (dvs. 2 veckor).

Dessutom gäller alltid HANDGRÄVNING EN METER ÅT VARDERA HÅLL från utsättningen. Det är givetvis så att kabeln ska ligga på angivet djup, men i verkligheten kan det vara så att den ligger grundare vissa sträckor av olika orsaker.

Förutsättning att fiberkabel skall kunna sättas ut är att ovan fiberkabeln finns ett sökband som dels varnar när man gräver vid fiberkabeln men sökbandet skickar även en signal till sökutrustning när utsättning skall göras. De kablar som lagts ner av föreningens entreprenör (NSI) är alla försedda med sökband.

Om du själv ansvarat för nedläggning av tomrör utan sökband, är det mycket viktigt att du själv har god kännedom om kabeldragningen i mark. Markera detta i de handlingar som tillhör fastigheten för en eventuellt ny ägare. Reparation av skadad fiberkabel bekostas av fastighetsägaren.

OBS! Om olyckan ändå är framme och fibern skadas kan kontakt tas med föreningens nätansvarige Lars Holmén, 070-717 57 62

Lycka till!

Klicka på bilden för att komma till ledningskollen
Avgrävd stamkabel blir dyrt att reparera och skapar avbrott för många
Jordborrat för stolpe
Skadad fiber i botten på hålet
Dikesgrävning
Mitt i prick med stolpspett
Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?