Den sedan tidigare aviserade Föreningsstämman 2 maj är pga rådande omständigheter kring coronaviruset framflyttad till senare tillfälle. 

Nytt datum kommer meddelas senare.