DitchWitch2

 

 

 

 

 

 

 

På extra föreningsmöte Söndagen den 16 Aug kommer även Wikstrands maskin och berättar om hur grävning kan gå till. De har en maskin för kedjegrävning i trädgård som ger minsta möjliga påverkan. Som fastighetsägare kan man för egen räkning beställa grävning på egen tomt. Mer om detta på föreningsmötet. Kallelse kommer inom kort.