Här finns presentation från informationsmöte för fiberföreningar som vi bevakade.
Klicka på länken  Projektstöd till bredband Sötåsen 20141113

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?