Här finns presentation från informationsmöte för fiberföreningar som vi bevakade.
Klicka på länken  Projektstöd till bredband Sötåsen 20141113