Här finns en videoinstruktion hur du kopplar in Telias router. Klicka här

Här finns en videoinstruktion hur du kopplar in Telias TV box. Klicka här

Kom ihåg att det inte går att koppla in utrustningen före driftstart.