Kallelse till extrastämma med Torsövägens fiberförening, ekonomisk förening.

Söndagen den 16 augusti kl. 15.00
Hassle kommunalhus, Hasslerörsvägen 34.

Program:

Wikstrands Maskin AB kommer och berättar om hur det praktiskt går till att gräva ner ett fibernät. De visar också hur man kan lösa anslutningen från tomtgräns fram till huset.

Dagordning på stämman:

  1. Stämman öppnas.
  2. Val av ordförande och sekreterare.
  3. Val av justeringspersoner.
  4. Ändring av § 6.1 insats, i stadgarna. (Beslut om ändring togs på ordinarie föreningsstämma den 7 juni, stadgeändring kräver dock beslut på två stämmor.)
  5. Ev. utökning av verksamhetsområdet.
  6. Övriga frågor.
    – E-postadresser på nätet. 7.! Stämman avslutas.

VÄLKOMNA!
// Styrelsen för Torsövägens fiberförening

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *