Klicka här för att läsa protokoll från konstituerande möte.