Gruppavtal Enskilt avtal
(endast internet)
Enskilt avtal budget
(endast internet)
Bindningstid5 år1 månad1 månad
InnehållTripple play
250/100
TV + telefoni
Endast internet 100/100
valbar leverantör
Endast Internet 10/10
valbar leverantör
Tjänstekostnad295 kr/månad i 5 årca 320 kr/mån i drift
beroende på leverantör
ca 249 kr/mån i drift
beroende på leverantör
Nätavgift 50 kr/månad 50 kr/månad 50 kr/månad
Medlemsavgift 2018200 kr/år200 kr/år200 kr/år
Summa kostnader4 340 kr/år
Vid helårsbruk
1 760 kr/år
Vid 3 månaders bruk
1 547 kr/år
Vid 3 månaders bruk
Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?