Nu finns en nedladdningsbar karta där medlemsfastigheter är utmärkta.

Kartan är zoombar. Kontrollera att din fastighet är med.

Klicka på länken nedan för att ladda ner medlemskartan (Kan ta lite tid)
Varje medlemsfastighet är utmärkt med röd markering. Även medlemsnummer ses i röd textfärg.

Ser du grannar som ännu inte är medlemmar är det bra om du tar kontakt med dem och informerar om fiber till fastigheten.

Ta gärna informationen på hemsidan till din hjälp.

 

Klicka här för att ladda medlemskartan

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?