Torsövägens fiberförening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation samt TV via datafiber.

Du som har anmält intresse och ännu inte blivit medlem – nu är det hög tid att bli medlem! Vi står inför beslut om projektstart – projekteringen kommer att ske utifrån de fastigheter som är medlemmar i föreningen!

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?