Protokoll, fört vid konstituerande styrelsemöte.

Tid: Söndagen den 18 juni 2017.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Gunnel och Joachim Johansson, Maria och Tommy Israelsson, Solveig och Lars Holmén.

Frånvarande: Per-Gunnar (P-G) Larsson.

 

 1. Styrelsemötet förklarades öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Till vice ordförande valdes Per-Gunnar Larsson.
 5. Till kassör valdes Gunnel Johansson. Beslutades att Gunnel Johansson, P-G Larsson samt Håkan Landenmark har rätt att teckna firma var för sig.
 6. Håkan informerade att Telia skickar över PowerPointmaterialet , med avsikt att lägga ut det på föreningens hemsida, men då utan prisuppgifter
  Framkom att medlemmarnas val av abonnemang är brådskande
  Beslutades att skicka ut ett skriftligt formulär (mail)till samtliga medlemmar med uppmaning om val före den 23 juli, liksom en  påminnelse om val av abonnemang på hemsidan.
 7. Nästa möte beslutades äga rum den 27 juli 2017, kl 18.30 på Brygghuset.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                 Joachim Johansson

5 svar

 1. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 2. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 3. I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

 4. I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *