Skyltar börjar att komma ut nu. Några av er har ännu inte fått, men de kommer inom kort.

Har du ännu inte betalt medlemsavgift och insats totalt 200 kr?
Sätt i så fall in pengar på postgirokonto 72 86 43-8 Torsövägens Fiberförening.
Ange i meddelandefältet Namn, Personnummer och Fastighetsbeteckning.

Du som ännu inte är medlem och har ett intresse att någonsin få fiber till din fastighet, bör passa på att ansöka om medlemskap snarast.

Är du medlem men inte din granne? Ta upp nedanstående fakta med grannen!
Visa hemsidan för mer info.

Föreningen kommer inom kort ansöka om bidrag från EU via Länsstyrelsen.
Bidraget är beroende av antal medlemmar.
Efter att vårt område är fibersatt utgår inget bidrag för tillkommande medlemmar.
Bidraget idag utbetalas upp till 40% av kostnaden.

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?