Så här smidigt plöjer man ner fiber på tomten

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?