Anteckningar förda vid träff med VänerEnergi, Bynet, Torsö Skärgårdsfiber och Torsövägens fiberförening. Tid: Torsdagen den 15 januari 2015, kl 16. Plats: VänerEnergi´s lokaler, Strandvägen, Mariestad

Träffen skedde på initiativ av Bynet, med anledning av de båda fiberföreningarnas intresse för samarbete med VänerEnergi och vad ev samarbete kommer att medföra.

Nätchef vid VänerEnergi, Ulf Gustafsson, hälsade välkommen.

Därefter en kort presentation av de som närvarade.

Tomas Birgersson, projektledare, VänerEnergi, Ingemar Carlström, ordf, Torsö Skärgårdsfiber, Håkan Landenmark, ordf, Torsövägens fiberförening, Hans Tisner, kassör, Ingvar Johansson, sekr, Torsö Skärgårdsfiber, Solveig Holmen, sekr, Lars Holmén, Lars Johansson, Gunilla Johansson, Gerald Wallstersson, Torsövägens fiberförening, Andréas Lundell, byggprojektledare, Bynet, Daniel Liljeklev, Bynet. Under mötets gång anslöt även P-G Larsson, Torsövägens fiber.

Tomas Birgersson presenterade den s k ”fiberringen”, d v s VänerEnergi´s utbyggnad av fibernät som berör kommunerna Mariestad, Töreboda. Fiberkabel har också lagts fram till Gullspång, som inte ingår i ”fiberringen”. Nätförbindelserna ansvarar VänerEnergi för. Cirka 400 hushåll har indirekt anslutits till fibernätet via VänerEnergi till en kostnad av 18 – 18.500 Skr i anslutningsavgift. Fler kunder/meter nät gör att priset kan bli lägre. En ny metod att gräva s k ”fräsgrävning” där man gräver endast 30 – 40 cm djupt, (metod som tillämpats i Karlstad) skulle också kunna minska grävkostnaderna.

För Torsö Skärgårdsfiber skulle en sjökabel från Snapen till Torsö te sig som en driftsäkerhetsmässigt bra lösning. Detta skulle kunna genomföras till en kostnad av ca 70 Skr/m. Kostnad att gräva landvägen c a 200 Skr/ser ut att vara alternativet för Torsövägens fiberförening. Här kan en samläggning kunna äga rum då VänerEnergi är i behov av förbindelser upp till Lyrestad/Sjötorp.

Tomas B konstaterade att det skulle bli ”två skilda affärer” att etablera ett samarbete med Torsö Skärgårdsfiber resp Torsövägens fiberförening. VänerEnergi´s intentioner är att samförlägga sina el-luftledningar med fiberslangen till en ”hälften/hälften” kostnad. Vid en samförläggning kommer det krävas nya markupplåtningsavtal då grävningen till stora delar kommer ”gå andra vägar”. Det betonades också att VänerEnergi vid en ev samförläggning prioriterar högspänningsledningarna.

PON-teknik kontra Switch´at nät förklarades av Tomas B.

PON-teknik (Passiv Optical Network)        
Dyrare i inköp
Kräver ingen teknikbod
Näst intill underhållsfri då den är okänslig för såväl värme som fukt
Livslängd ca 30år
Störningsfri teknik och åsk-okänslig
PON-tekniken är relativt ny i Sverige

Switch´at nät
Är det vanligaste f n.
Denna teknik är billigare, har en livslängd på c a 7 år
Kräver teknikbod
Tekniken inte helt störningsfri inte heller åsk-okänslig.

Vid anteckningarna:

Solveig Holmén

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?