Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016-01-01—2016-12-31

 

År 2016 är föreningens tredje verksamhetsår, ett år präglat av mycket arbete men med fortsatt framgång vad beträffar ökningen av medlemsantalet. Vi har även gjort stora framsteg i det rent praktiska arbetet på vår väg till ett fungerande fibernätverk.

 

Vi lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år 2016.

 

Styrelsen har under året bestått av:

 • Håkan Landenmark Ordförande
 • Per Göran Larsson Vice ordförande
 • Gunnel Johansson Kassör
 • Solveig Holmén Sekreterare
 • Gerald Wallstersson Ledamot
 • Lars Holmén Ledamot
 • Maria Israelsson Ledamot
 • Tommy Israelsson Ledamot
 • Joachim Johansson Ledamot
 • Bo-Evert Jonsson Ledamot

 

 

 

Revisorer

Revisorer under verksamhetsåret har varit

 • Anders Ljungström
 • Ingwor Carlén

 

Valberedning

Valberedning under verksamhetsåret har varit

 • Claes Läth (sammankallande)
 • Conny Johansson

Styrelsemöten – Stämmor

 • Styrelsen har under året haft 24 st. protokollförda sammanträden, varav 1 st konstituerande sammanträde i anslutning till Ordinarie Föreningsstämma
 • Ordinarie Föreningsstämma har hållits den 5 juni

 

Medlemmar – information

 • Medlemsantalet var vid årets utgång 200 st. med 225 st. anslutningar
 • Medlemsansvariga för våra olika områden har fortsatt arbeta. Dessa personer ska vara kontakt- och informationsperson ut mot medlemmarna
 • Vår hemsida hålls  uppdaterad och kompletteras  på Fiberkartan och Båda dessa sociala media uppdateras kontinuerligt med aktuell information.

 

Verksamhet

 • Vi kompletterade vår ansökan om projektstöd och lyckades få den inlämnad i slutet av november 2016 efter att vi fått klartecken för momsregistrering och kommunal borgen för det lånelöfte för bidragsdelen som jordbruksverket krävde för att ansökan skulle anses vara komplett.
 • I december fick vi vår ansökan godkänd!
 • Vi genomförde upphandlingen av en totalentreprenad. NSI vann den upphandlingen och avtal tecknades i början av januari 2017.
 • Medlemsantalet har fortsatt öka varför vi köpt in ytterligare skyltar med vår logga.

 

Till sist…

Även 2016 var ett intensivt år med mycket byråkrati, täta kontakter med myndigheter, företag och andra fiberföreningar. Det är med stor tillfredställelse vi konstaterar att vårt tuffa och envisa arbete nu bär frukt och inte minst – vi känner ett stort och gott stöd från våra medlemmar.

Det var en härlig känsla när NSI började förlägga fiberslang i påskveckan 2017.

Allt tyder på att vi får igång vårt fibernät i slutet av 2017!

 

 

Sundsören 2017-05-22

 

Håkan Landenmark, ordförande                                          Per Göran Larsson, vice ordförande

 

Solveig Holmén, sekreterare                                                 Gunnel Johansson

 

Lars Holmén                                                                             Maria Israelsson

 

Tommy Israelsson                                                                   Joachim Johansson

 

Gerald Wallstersson                                                                Bo- Evert Jonsson