Viktig information om aktuellt läge

Bäste medlem!

 

Här kommer information om det aktuella läget för vårt fibernätsbygge.

 

  • Vår entreprenör NSI är i det närmaste färdiga med fibernätet. Det återstår bara lite svetsningar samt några samgrävningar med VänerEnergi. Detta innebär att löftet som NSI gav på vår extrastämma i januari – att de skulle vara klara till julen 2017 har uppfyllts.

 

  • Vi har den senaste veckan diskuterat tidsplanen för upptändningen med vår kommunikationsoperatör Zitius. Eftersom de använder Scanovas telestation i Mörtevik så är de beroende av att de får till en signal och anslutning där. Vi hade ett telefonmöte fredagen 8 december där både Zitius och Scanova deltog. I vårt avtal med Zitius framgår att fibernätet ska tändas upp senast 2018-01-31. Det är samma datum som i kontraktet med NSI. Vi fick inget klart besked på detta telefonmöte, men ska pratas vid i kommande vecka. Förhoppningsvis får vi då ett datum när upptändning kan ske. Vi återkommer naturligtvis så snart vi vet. Klart är att det inte blir Kalle Anka via fiber denna Julen.

 

  • Vi har full förståelse för att ni vill veta så att ni kan säga upp befintliga tjänsteavtal.

 

  • Beträffande gruppavtalen med Telia så har vi idag drygt 180 st som anmält att de vill ansluta sig till detta. Vi ska nu meddela till Telia vilka medlemmar som valt detta och får därefter de routrar som ingår i abonnemanget levererade till oss på ett ställe. Besked om hur vi ska distribuera dessa återkommer vi med.

    VIKTIGT: Det är några medlemmar som fortfarande inte meddelat oss vilket alternativ ni vill ha. Oavsett vilket av de fyra valen för uppkoppling ni väljer vill vi ha er anmälan. Detta för att kunna se att alla gjort ett aktivt val och att alla fått erbjudandet. För er som har flera anslutningar gäller det att lämna in ett avtal för varje anslutning, även om valet är lika för samtliga. Viktigt att vi får in svar från alla så att vi inte missar någon som vill ha gruppavtalet!

 

  • Beträffande den slutliga kostnaden är det för tidigt att göra några utfästelser idag. Vi jobbar med prognoser allt eftersom arbetet med fibernätet fortskridit. Den slutliga kostnaden kan vi inte meddela förrän vi ser slutbetalningen från Länsstyrelsen.

 

  • Avslutningsvis vill vi önska er en riktigt GOD JUL och Ett Gott Nytt År!

 

Styrelsen för Torsövägens fiberförening