Zitius planerar ett underhåll i stor del av Sverige under natten till den 14/10. Avbrottet varar i ca 15 minuter och omfattar all fibertrafik, dvs Internet, Tv och Telefoni

Läs mer

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?