TORSÖVÄGENS FIBERFÖRENINGS RUTINER FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT DEN NYA DATALAGEN (GDPR)

Det är viktigt att du vet vilka personuppgifter och register med personuppgifter som Torsövägens Fiberförening har, samt hur vi hanterar dem.

Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar våra register enligt den nya datalagen – GDPR. General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och gäller i hela EU. Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter har skärpts. 

Personuppgiftsansvarig är Föreningens ordförande.

Så skyddar vi dina uppgifter

Torsövägens fiber värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs. Uppgifterna lämnas aldrig ut till andra än de företag som arbetar för Torsövägens Fiber och de ska följa de avtal vi tecknat med dem.

Så får Torsövägens fiber dina uppgifter

Det digitala medlemsregistret innehåller de uppgifter du lämnat vid medlemsanmälan, anslutningsavtal och val av tjänsteleverantör. 

Uppgifter som vi hanterar

Medlemsregistret innehåller:
Medlemsnummer, namn, adress, ev hemadress för delårsboende, fastighetsbeteckning, telefonnummer, mobil nummer, mailadress, personnummer,val av kommunikationstjänster, inbetald insats och betalningshistorik, tekniska uppgifter om anslutningen.

Dessa har tillgång till dina uppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med vår kommunikationsoperatör Zitius, vår ekonomiadministratör LRF konsult och vår underhållsentreprenör NSI. Personuppgiftsbiträdesavtal finns upprättat med dessa aktörer. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag

Så länge sparar vi dina uppgifter

Torsövägens Fiber kommer att hantera innehållet i medlemsregistret så länge fibernätet är aktivt och i föreningens ägo. 

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?