Resultat från medlemsundersökningen

Nu har vi fått en bra överblick över våra medlemmars aktuella situation och framtida behov för vårt fibernätverk. Undersökningen blir en bra tillgång inför upphandling av kommunikationsoperatör. Tack till 160 medlemmar som har svarat. Klicka här för att se resultatet 160 svar på 10 frågor

Informationsmöte Sötåsen 141113

Här finns presentation från informationsmöte för fiberföreningar som vi bevakade. Klicka på länken  Projektstöd till bredband Sötåsen 20141113

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?