Den sedan tidigare aviserade Föreningsstämman 2 maj är pga rådande omständigheter kring coronaviruset framflyttad till senare tillfälle. 

Nytt datum kommer meddelas senare.

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?