Fråga: Hur beställer jag tjänster till mitt internet utan gruppavtal?

Så här gör du för att koppla upp dig första gången och välja Internet-leverantör (för säkerhets skull kan du göra det från din gamla anslutning innan du släcker ner den. Alternativt beställer du från mobiltelefon med mobilt bredband:

  1. Koppla ihop mediaomvandlare, till egeninköpt router och dator. Sätt därefter på strömmen.
  2. Gå in på zmarket.se
  3. Ange fastighetens adress.
  4. Välj enlig eget önskemål valfri internetleverantör, hastighet, bindningstid, TV-leverantör mm.
  5. Följ anvisningar från vald tjänsteleverantör.
  6. Support ges av vald tjänsteleverantör.

Fråga: Mitt internet har slutat att fungera

Svar:
Problem med abonnemang och anslutning felanmäler du till din tjänsteleverantör. För att underlätta felsökning och påskynda hjälp med ärendet bör du fundera över följande frågor innan du kontaktar leverantören. 

1. Kontrollera att mediaomvanlarens (Raycore) powerlampa lyser med FAST blått sken. En blinkande lampa betyder att du inte har kontakt med vårt nodhus. Stäng av och sätt därefter på Router och Mediavandlaren.

2. Ansluter du din nätverkskabel direkt i ditt datauttag eller surfar du via router och/eller trådlöst? Om du surfar via router och/eller trådlöst; uppstår samma problem om du ansluter en nätverkskabel direkt till datauttaget? 

3. Har du testat att byta nätverkskabel? 

4. Vid vilken tid på dygnet upplevs problemet? Förekommer problemet vid en viss tidpunkt, vissa dagar eller är det konstant? 

5. Vår kommunikationoperatör Zitius, har på sin hemsida info om större driftsstörningar på https://vastragotaland.zmarket.se/privat/kundservice

Om du behöver ytterligare hjälp och

– har gruppavtal. Ring Telia 020-20 20 70. Vårt gruppavtalsnr = Telia KO 82913

– har eget tjänsteavtal. Ring din tjänsteleverantör

***

Fråga: Vart vänder jag mig vid faktuafrågor

Svar: Ludvig & Co (Fort Nox) fakturerar medlemsavgift, nätavgift och för de med gruppavtal tjänstekostnaden. Vid frågor ring 0501-68851 eller maila ylva.kallgard@ludvig.se

Om du inte har gruppavtal kommer särskild faktura från den/de tjänsteleverantörer du beställt tjänst/er från.

***

Fråga: Jag har gruppavtal och min TV box säger att jag skall ange aktiveringskoder för att starta upp den. Var hittar jag koderna.

Koderna för TV är personliga för varje medlem med gruppavtal även om avtalet går genom föreningen. Du hittar dem när du loggar in på www.telia.com/minasidor och loggar in med det personnummer som ni har angivit vid tecknande av avtalet. Du hittar koderna under särskild meny ”koder”

***

Fråga: Jag har inte gruppavtal men skulle vilja beställa det.

Svar: Medlemmar kunde teckna sig för gruppavtal från Telia med internet, TV och fast telefoni samt mobil playtjänst vid uppstarten av vårt nät.
Möjlighet till nya avtal är begränsad till en gång årligen. Kontakta styrelsen. Under tiden från du välja andra egna avtal via Zmarket.se Tänk på eventuella bindningstider.

***

Fråga: Måste jag beställa tjänster i nätet?

Svar: Nej det väljer du själv. Årlig medlemsavgift i föreningen ska ändå betalas. Har du i anslutningsavtalet valt passiv anslutning betalar de endast en reducerad nätavgift så länge du inte aktiverat någon tjänst.

***

Fråga: Kan man ha tjänster bara för delar av året?

Svar: Ja, titta på https://vastragotaland.zmarket.se Där finns tjänsteleverantörer som erbjuder månads- eller veckoabonnemang. Du betalar dock löpande nätavgift för hela året till föreningen så snart du tagit nätet i drift oavsett om du bara nyttjar tjänster under delar av året.

***

Fråga: Kan varje hyresgäst anmäla vad de vill ha själva, eller måste det gå genom mig som är hyresvärd/fastighetsägare?

Det är medlemmen (fastighetsägaren) som tecknar Gruppavtalet med föreningen och den som blir fakturerad på grundavgiften. Medlemmen kan överlåta till hyresgästen att aktivera anslutningen, och hyresgästen kan då välja ytterligare tjänster som utökat TV-utbud, annat telefonabonnemang än grundutbudet Mini m.m. Hyresgästen får då en egen faktura för kostnaderna för extratjänsterna utöver grundutbudet.

***

Fråga: Hur gör vi med de hus som vi grävt in till men som det inte är aktuellt att ha något avtal i än?

Svar: Om du inte vill aktivera din anslutning i samband med att nätet startas upp, kan du välja alternativet ”Passiv anslutning”.

***

Fråga: Kan man ha flera Digitalboxar för flera TV-apparater?

Svar: Ja, kolla villkor med din valda tjänsteleverantör för TV. De som väljer Gruppavtalet beställer när de aktiverar gruppabonnemanget hos Telia.

***

Fråga: Kan man ha trådlös anslutning för TV:n?

Svar: Ja, det finns utrustning för det. Kolla med din valda tjänsteleverantör för TV om pris. 

***

Fråga: Vad krävs om man vill ha fler än en TV?

Svar: En digitalbox per TV. Kolla med den Tjänsteleverantör du valt för TV.

***

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?