Anteckningar, förda vid information av NSI, innan föreningsstämman för Torsövägens Fiberförening, Ekonomisk förening.

Tid: Söndagen den 29 januari 2017, kl 15.00.

Plats: Hassle  f d Kommunalhus, (Tingshuset i Hassle)

  1. Håkan Landenmark hälsade samtliga närvarande välkomna samt särskilt välkomna till NSI´s representanter, som inbjudits för att informera om sitt åtagande som totalentreprenör. Håkan L. informerade även om att KO-upphandling pågår, att föreningen beviljats bidrag från Länsstyrelsen, samt att lånelöfte tillika kommunal borgen beviljats. Håkan L. vädjade också till medlemmarna att anmäla sig för frivilligt arbete i samband med grävning och samråd med markägare.
  1. Därefter redogjorde Carl Kvaldén, VD för NSI, för vad NSI har för uppdrag för andra föreningar samt hur det framtida arbetet för Torsövägens fiberförening kommer att gå till.   B l a redogjorde han för hur grävning på fastighetsägarens tomt fram till huset kommer gå till, var medlemmen bör ha sin ”fiberbox” installerad i huset. Han poängterade vikten av att varje fastighetsägare markerar ut ”privata” ledningar som inte markerats av el- och teleleverantör. Exempelvis vattenslang för sommarbevattning, egna el-kablar, styrledningar för gräsklippare m m . På frågan om extrakostnad för bergig tomt, klargjordes att ingen sådan kostnad skulle uppstå, med undantag av återställning, e x v omasfaltering om sådan skulle uppstå. Kvaldén upplyste också om att varje medlem kommer att få personligt besök av projektör från NSI, där medlemmen kommer att kunna få mer information och samtidigt kunna ställa frågor.
  1. NSI lämnar 5 års garanti på sitt arbete. Enligt avtalet som tecknats med NSI skall arbetet vara slutfört 31 januari 2018, men siktet ”målet” är att föreningen skall ha fiber till julen 2017.

 

Vid anteckningarna!

 

Solveig Holmén

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?