Vid styrelsemöte idag kunde vi konstatera att föreningen har 90 medlemsansökningar!

Inbetalningsavi kommer att skickas ut inom kort.

Alla medlemmar uppmanas att prata med sina grannar om möjligheten att få fiber till sin fastighet.

Visa hemsidan och Facebooksidan.

Nu går det att ansöka om medlemskap via denna hemsida.

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?