Vid föreningsmötet i Söndags togs beslut band annat att styrelsen skulle:

Protokoll kommer inom kort.

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?