Igår har NSI varit på plats i nodhuset och åtgärdat ett antal anslutningar som inte haft internetförbindelse. Mediaomvandlaren skall därför visa fast blått sken i powerlampan.
Under dagen idag har vi fått ytligare mail från några medlemmar med blinkande blå powerlampa utöver de tidigare anmälda och åtgärdade. Dessa kommer att åtgärdas under nästa vecka sannolikt onsdag eller torsdag.
Ni som idag fortfarande saknar internet och har blinkande blå powerlampa ombedes att maila oss

bo-evert.jonsson@telia.com

Ange:
Namn, fastighetsbeteckning, fastighetsadress, om gruppavtal eller ej, mobiltelefonnr.
Vi vidarebefordrar därefter denna info till NSI för åtgärd.

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?