Under uppstartsskedet har Zitius inte fått igång alla internetanslutningar och det har också varit problem med TV/Telefoni anslutningen som skulle aktiveras av Telia efter ett antal dagar. (Vi har fått olika information om hur många dagar det skulle dröja 2-3-5)

Det har skapat mycket irritation som vi i styrelsen har fått ta emot och vidarebefordra till NSI, Zitius och Telia. Under veckan åtgärdades vissa av de saknade internetanslutningar som vi fick kännedom om. Även många TV anslutningar gick igång efter att man personligen tog kontakt med Telias support 90 200.

 

Som grädde på moset gick hela nätet ner för alla igår kväll kl 21.45.

Vi kontaktade under samma kväll Zitius som lokaliserade felet till vårt nodhus. Fibertekniker skickades ut på morgonen för felsökning på plats.  Efter ett antal timmars arbete ringade man in felet till strömförsörjningen till de fiberoptiska switcharnas reservkraft. Elektriker har arbetat med detta fram till 19.45 ikväll. I samband med detta arbete var man tvungen att kort flytta elanslutningar med åtföljande avbrott.. Arbetet är nu slutfört och vi hoppas innerligt att de som haft fungerande internet har återfått sin uppkoppling. För detta kan det dock krävas omstart av utrustningen hemma. (pkt 2+3 nedan). Inget mer arbete planeras ikväll eller under helgen

 

Alla problem är dock ännu inte lösta:

 

A)  Vi misstänker att vissa fastigheter fortfarande inte har fungerande internet pga. åtgärder som behövs i switcharna. Detta är Zitius ansvarar.

B)  TV och Telefonifunktionen för er som har gruppabonnemang är inte i drift för alla. Detta är Telias ansvar men kräver att man har internetuppkoppling och inte problem enl pkt1.

C)  Fastigheter som ännu saknar officiell adress har varit problematiska eftersom de behövs vid registrering/aktivering.

D)  Några fastigheter inom Säby har inte blivit blåsta som avsett och förväntat. Fastighetsägaren är meddelad om detta. Det åtgärdas på måndag. NSI ansvarar

E)  Elfstorp har blivit fördröjt med grävningen men det åtgärdas senare under veckan. Vänerenergi ansvarar för detta.

 

Åtgärder vid problem a + b:

 1. Har du aktiverat abonnemanget? (Zitius hemsida www.zmarket.se eller www.Telia.se/aktivera )

 

 1. Dra ut strömmen för mediaomvandlaren, routern och TV boxen 5 minuter.

 

 1. Sätt på strömmen i samma ordning enl pkt 2.

 

 1. Vid fast blått sken på mediaomvandlaren finns internet framme.
  (Hoppa över pkt 5+6)

 

 1. Om det fortfarande ikväll efter åtgärd 1-4, blinkar blått sken på mediaomvandlaren saknas internet, skicka mail till bo-evert.jonsson@telia.com ange namn, fastighetsadress, fastighetsbeteckning och om gruppavtal eller ej.

 

 1. Vi meddelar Zitius som skickar ut tekniker till nodhuset senast på onsdag eller torsdag. Därför är det bra att vi får tecken av er så att vi kan samla ihop alla felande anslutningar.

 

Åtgärder vid problem b:

 

 1. Har du aktiverat abonnemanget? (Telia.se/aktivera )
 2. Kontrollera att din aktivering tagits emot av Telia som skall skicka koder för igångsättning av TV-boxen via mail.

 

 1. Kontrollera vilken av TV´s HDMI-uttag som du satt TV boxen i (1,2,3?). Se till att välja den HDMI ingången på Tv´n.

 

 1. Dra ut strömmen till TV boxen två gånger 5 minuter.

 

 1. Om man inte får upp ”Välkommen till Telia” med uppmaning att ange koderna behövs kontakt med Telia 90 200. Notera dock att det är förväntat med angivna dagars fördröjning. Det innebär att det inte är förväntat att intenetaktivering och TV aktivering går igång på samma dag.

 

Slutligen:

Vi har under dagen fått in en stor mängd anmälningar från de som tidigare haft fast blått sken, som övergick till blinkande runt 21.45 igår. Styrelsens ambition är att svara på alla inkomna anmälningar, men det stora antalet anmälningar, gör att vi inte kan besvara alla personligen utöver detta nyhetsbrev.
Vi har ägnat mycket tid och energi att ringa in problem (a,b,c,d,e) och blev rätt matta av gårkvällens totala avbrott som krävde mycket arbete och kändes stressande med tanke på hur många som drabbats. Styrelsens telefoner gick varma i kontakter med många av er, Zitius, Telia, NSI samtidigt som flera av oss hade det vanliga jobbet att sköta. Vi tackar er som sänt oss uppmuntrande och tacksamma mail, och hoppas på att alla förstår att vi gör vårt bästa som vanliga medlemmar utan professionell kompetens. Om någon av er har tid och vilja, att hjälpa till framledes är vi glada för det.

 

Styrelsen

 

 

 

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?