Sedan i tisdags har Zitius, NSI och Telia startat upp vårt fibernät. Det visar sig nu att driftsättningen inte går friktionsfritt. Vi har ej övergripande kunnat se vad som inte fungerar utan har fått förmedla de ärenden som kommit till vår kännedom vidare till våra leverantörer.

 

Vi har förväntat oss att alla, med få undantag, skall vara igång med internet i samband med aktiveringen, men att TV skulle kunna dröja några dagar. Tidsfaktorn för telefon har vi inte haft någon information om.

 

Ett fåtal fastigheter är inte klara och vi har redan tidigare informerat dem det berör. Fördröjningen beror på att VänerEnergi (som samgrävt med oss) och Länsstyrelsen har dialog om strandskyddet, vilket medfört att grävningen inte blivit färdig (Elfstorp). Ett annat skäl till att inkoppling inte kommit igång är för de fastigheter som ännu inte har någon giltig adress (främst nybyggnationer).

 

 

Om Internet:

Zitius ansvarar, tillsammans med NSI för utrustningens inkoppling i vårt nodhus så att det kommer ljus i fibern.

Zitius ansvarar även för möjlighet för var och en som inte tecknat gruppavtal, att själv välja tjänster från flera olika tjänsteleverantör via Zitius hemsida www.zmarket.se.

Ett tecken på att internet skall fungera är att den blå powerlampan på medianomvandlaren skall lysa med fast blått sken. Om den blå lampan blinkar saknas internet-förbindelse. Om den blå lampan trots omstart av mediaomvandlaren fortsätter att blinka kan det bero på felaktigheter i nodhuset eller på högre nivå hos leverantör.

 

Vi i styrelsen kan inte själva kontrollera vilka anslutningar som inte fungerar utan ber att ni som endast har blinkande blåljus, skickar oss ett mail med namn, telefonnummer, fastighetsadress, samt meddelar om ni har gruppavtal eller ej. Vi kommer då vidarebefordra uppgifterna till Zitius. Sänd uppgifterna till:
gerald.wallstersson@telia.com   eller bo-evert.jonsson@telia.com

 

Om TV:

Telia ansvarar som tjänsteoperatör för de av er som tecknat gruppabonnemang med Internet, TV och Telefoni. För att tjänsten skall fungera krävs det att internetkopplingen är igång enligt ovan. Aktivering av tjänsterna görs via www.telia.se/aktivera.

Om aktiveringen förlöper som den skall, kommer mail från Telia som bekräftelse.

I ett av två mail kommer även koder för att aktivera TV-boxen (det gör man med boxens fjärrkontroll).

Vi har känt till och även informerat om att det kan gå ett antal dagar mellan aktivering hos Telia tills dess att TV-boxen fungerar. Detta beror på speciella åtgärder som Telia beställer hos Zitius. För teknisk support har vi anmodats att kontakta Telia på 90 200.

Det vi kan konstatera är att det varit problem med framför allt TV-boxen. Antigen har man inte fått någon fråga om aktiveringskoder utan en stilla skärm med texten ”ARRIS” eller så får man bara TV1 och Netfix som valbara kanaler. Båda dessa situationer kräver att man kontaktar Telias support på 90 200 vardag 8-19 (via chatt kväll och helg) för att få igång TV boxen.

Telia har sagt att det ibland skulle fungera med 2 omstarter av boxen (man drar ur strömmen för boxen, väntar i ca 5 minuter och sedan sätter på den igen). Det kan också hända att Telia behöver starta om boxen på annat sätt, vilket innebär en programuppdatering till boxen.

 

Om Telefoni:

Om man har beställt fast internettelefoni tar detta längre tid tills det är klart. Telia kommer informera varje medlem oavsett om man har bett att få behålla det gamla numret eller får ett nytt nummer. Det krävs speciella åtgärder från Telias sida med att bland annat stänga av den gamla ”koppar-uppkopplingen”. Vi får tyvärr ingen information hur lång tid detta tar.

 

Slutligen:

Vi förstår att man kan känna sig frustrerad när driftsättningen inte blir som man har förväntat sig. Vi i styrelsen beklagar detta. Vi har gjort vårt bästa under 3 år med många ideella arbetstimmar och nu de senaste dagarna febrilt försökt att få en överblick över hur införandet går, och vad som inte fungerar.

Vi har meddelat leverantör, åkt hem till vissa medlemmar för att se hur det ser ut på plats och själva fått kontakta Telia för att få igång utrustningen. Därför har vi inte heller haft någon annan information än den som vi skickade ut den 6/2. Med detta meddelande hoppas vi, att ni som har problem hör av er till Telia kundtjänst (tel 90200) eller med mail till oss gerald.wallstersson@telia.com eller  bo-evert.jonsson@telia.com  

 

Med hälsningar

TorsöVägens Fiberförening

//Styrelsen

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?