Information till er som ännu inte har fungerande internet:

I morgon Onsdag och Torsdag kommer NSI tillsammans med Zitius felsöka internetanslutningar i vårt nodhus.
Ni som saknar fungerande Internet och inte anmält detta till oss tidigare,
ombeds att göra detta till bo-evert.jonsson@telia.com
Tecken på avsaknad internet märks genom, att powerlampan på mediaomvandlaren visar blinkande blå sken. Powerlampa med fast blått sken indikerar att internet kommer fram till mediaomvandlaren.

För Elftorpsområdet gäller att: Vänerenergi startar arbetena på måndag. NSI levererar 2 trummor 16-slang dit i denna veckan.

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?