Datafiber för bredband, tv och telefon dras nu till allt fler hushåll i Sverige. Fibern är ett framtidssäkert medium när alltmer funktioner och tjänster kan erbjudas digitalt. Borta är problem med dålig tv-bild, långsamt internet via telefonjack, och raspiga telefonlinjer eller dålig mobiltäckning. Även det nu utbredda mobila internet med 4G visar på problem i form av begränsad mängd datatrafik per månad. För framtiden är 4G mest ett komplement till ett fibernät. Fibernätet är avsevärt snabbare samt utan begräsningar i mängden datatrafik inklusive TV

 1. Fibernät skulle kunna dras fram till fastigheter inom området.
 2. Tjänster som kan erbjudas idag är Internet, Tv och telefoni.
 3. Fiberföreningen planerar genomförandet, upphandlingar, grävning och installation tillsammans med ett oberoende företag eller om kunskap finns, på egen hand.
 4. För närvarande lämnar länsstyrelsen bidrag med 40% av kostnaderna. Hur framtida bidragssituation kommer att se ut är okänt.
 5. Kostnaden, efter bidrag, för att dra fram fiber till tomtgräns beräknas till max 25 000 kr och kan bli lägre (20 000kr) om många fastigheter ansluter sig från början. Inbetalning av summan sker i flera delbetalningar.
 6. En månadskostnad för TV, internet och telefoni beräknas kosta ca 350kr/månad
 7. Möjlighet att teckna delårsabonnemang för tjänster kan komma att erbjudas för sommarboende.
 8. Att ansluta en fastighet i senare skede beräknas bli avsevärt dyrare än när många fastigheter samarbetar i form av fiberförening.
 9. En fiberanslutning höjer fastighetens värde vid en framtida försäljning och kan vara ett argument för köp jämfört med en fastighet som saknar fiberanslutning
 10. Fibernät klarar framtidens krav på kapacitet bättre än mobilt bredband med 4G
 11. 4G är ett komplement till fibernät när man inte är i sin bostad.
 12. Projektering, grävning och installation beräknas ta ca 11⁄2-2 år.
Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?