Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

 

Tid: Onsdagen den 30 september, kl 18.30

Plats: Brygghuset Sundsören

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, PG Larsson, Tommy Israelsson, Maria Israelsson, Joachim Johansson, Gunnel Johansson, Lars Johansson och Gunilla Johansson.

Frånvarande: Solweig Holmén

 

  1. Mötet öppnades
  2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
  3. Joachim Johansson utsågs att justera dagens protokoll.
  4. Dagordningen godkändes.
  5. Föregående sammanträdes protokoll gicks igenom och godkändes.
  6. Under rapporter meddelas:
  1. Ansökan om projektstöd fylldes i och skickades in. Därtill gicks allt igenom såsom kartmateriel, projektering och budget.
  2. Lars Holmén kommer att ta kontakt med Wikstrands om kostnad på ev. hjälp med projektering. Lars Holmén informerade även om ett möte med Vänerenergi angående ev samläggning av nätet för att slippa ”vita fläckar” torsdag den 8 oktober. Den som vill kan närvara. Det beslutades att styrelsen ska maila till medlemmarna om vad som händer i föreningen eftersom alla kanske inte läser det på hemsidan. Detta gör Gunnel Johansson.
  3. Nästa möte blir den 22 oktober kl. 18:30 i Brygghuset.
  4. Mötet avslutades

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

Maria Israelsson

 

 

Justerat:

 

 

Håkan Landenmark                                               Joachim Johansson

 

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?