Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening

Tid: 30 november, 2016, kl. 18:30

Plats: Brygghuset

Närvarande: Lars Holmén, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Joachim o Gunnel Johansson, Tommy o Maria Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark.

Frånvarande: Solweig Holmén

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll från den 17 och 29 november, lästes upp och godkändes.
 6. Gunnel Johansson rapporterade om föreningens ekonomi och medlemsantal. Håkan informerade om att föreningen nu fått kommunal borgen men fortfarande väntar på lånelöfte från banken.
 7. Vid sammanträdet öppnades samtliga anbud som inkommit angående upphandlingen (se särskilt protokoll).
 8. Håkan Landenmark redogjorde för ett förslag till ett specialavtal som han skickat för godkännande till Grimlund på Tjos.
 9. Övriga frågor om ev. julhälsning till medlemmarna hänvisades till nästa möte.
 10. Nästa möte beslutades äga rum den 7 december kl.18:30 i Brygghuset.
 11. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                        Joachim Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?