Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Måndagen den 8 oktober, kl 18.30.

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Lars Holmén Gerald Wallstersson,
Kjersti Wold och Bo-Evert Jonsson

Frånvarande: Joachim Johansson.

 

 1. Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 

 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.

 

 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Lars Holmén.

 

 1. Dagordningen gicks igenom och godkändes.

 

 1. Efter korrigering av uppgiften under punkt 6 i föregående protokoll om storleken på beviljat bidrag till det rätta, 1 737 760 kronor, lades protokollet till handlingarna.

 

 1. Rapporter
  Redovisning av föreningens ekonomi enligt bilaga /.
  Håkan har ännu inte fått besked från Telia om när utökningen av antalet gruppavtal tidigast kan ske.
  Återställningsarbetena vid Karlsvik, Mörtevik och Hemmingstorp inleds den 13 oktober.
  Jordkabeln runt nodhuset är nu nedgrävd.

 

 1. Håkan och Lars får i uppdrag att fylla på föreningens 41 skåp med ytterligare Leca-kulor.
 2. Styrelsen beslutar att genomföra en trivselaktivitet tillsammans med avgångna styrelsemedlemmar och revisorer.
 3. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 3 december.

 

Vid protokollet:

 

Bo-Evert Jonsson

 

Justeras

 

 

Håkan Landenmark                                                                                                 Lars Holmén

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?