Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening, konstituerande möte.
Tid: 5 juni, 2016, kl 16.00.
Plats: Hassle f d Kommunalhus.
Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Gunnel och Joachim Johansson, Maria o Tommy Israelsson, Solveig o Lars Holmén, Bo-Evert Jonsson.

1. Mötet öppnades.

2. Ordförande var Håkan Landenmark och till sekreterare valdes Solveig Holmén.

3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.

4. Beslutades utse Bo-Evert Jonsson till 2:e vice ordförande.

5. Beslutades utse Gunnel Johansson som styrelsens kassör. Beslutades även att ordförande, vice ordförande samt kassör, var för sig, har rätt att teckna firma.

6. Beslutades kontakta fiberkonsult K-G Johansson för arvoderad konsultation i samband med föreningens handläggning av ansökan.

7. Nästa möte beslutades äga rum den 16 juni, kl 18.30 på Brygghuset.

8. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark Joachim Johansson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?