Äntligen… nu är grävning, blåsning, svetsning klar och all teknisk utrustning är på plats med undantag för två-tre fastigheter. Dessa fastighetsägare informeras personligen. Under förutsättning att nu inget tekniskt fel uppstår på utrustning över vilken föreningen inte råder, kommer nätet att driftsättas i månadsskiftet jan-febr.

Alla våra medlemmar har under hösten beretts möjlighet att välja anslutningsform. Vårt framförhandlade Gruppavtal visade sig vara mycket populärt och av samtliga 252 anslutningar kommer 186 st att vara av denna typ.

Till de medlemmar som beställt gruppavtal för internet, tv och telefoni
Enligt vårt avtal med Telia har de nu till föreningen levererat installationspaket innehållande Router med Wifi, 1 TV box, fjärrkontroll och patchkablar för utdelning till de som anmält sig för Gruppavtalet.

Den nya utrustningen ingår i ditt avtal och är vad du behöver för att kunna använda internet och se på TV efter den 1 februari.

 

Vi erbjuder två tillfällen då du kan komma och hämta den nya utrustningen

Lokal: Hassle idrottsförenings klubbhus. Hasslerörsvägen 20 i Hasslerör

 

OBS! När du hämtar ut utrustningen ber vi dig ta med giltig id-handling

Medlemmar som inte tecknat gruppavtal
ansvarar själva för inköp av egen router och aktiverar sitt internet/TV via Zitius hemsida www.zmarket.se

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?