Medlemsantalet den 30:e november 2016 kommer ligga till grund för föreningens EU bidrag.
Detta har prismässigt följande konsekvenser:


  1. Nya medlemmar som tillkommer efter den 30:e november 2016 är inte bidragsberättigade och kommer därmed få en förhöjd kostnad med 40%, om de inkommer med ansökan under byggnadstiden.
    Exempel: Momsfri insats 25 000 plus 10 000 + moms

  2. Medlemmar som tillkommer efter att nätet färdigställts, kommer debiteras förhöjd kostnad 50% motsvarande bidragsdelen + faktisk kostnad utöver övriga medlemmars kostnader.
    Exempel: Momsfri insats 25 000 plus 10 000 + moms + Faktisk merkostnad.
Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?