Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016-01-01—2016-12-31

 

År 2016 är föreningens tredje verksamhetsår, ett år präglat av mycket arbete men med fortsatt framgång vad beträffar ökningen av medlemsantalet. Vi har även gjort stora framsteg i det rent praktiska arbetet på vår väg till ett fungerande fibernätverk.

 

Vi lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år 2016.

 

Styrelsen har under året bestått av:

 

 

 

Revisorer

Revisorer under verksamhetsåret har varit

 

Valberedning

Valberedning under verksamhetsåret har varit

Styrelsemöten – Stämmor

 

Medlemmar – information

 

Verksamhet

 

Till sist…

Även 2016 var ett intensivt år med mycket byråkrati, täta kontakter med myndigheter, företag och andra fiberföreningar. Det är med stor tillfredställelse vi konstaterar att vårt tuffa och envisa arbete nu bär frukt och inte minst – vi känner ett stort och gott stöd från våra medlemmar.

Det var en härlig känsla när NSI började förlägga fiberslang i påskveckan 2017.

Allt tyder på att vi får igång vårt fibernät i slutet av 2017!

 

 

Sundsören 2017-05-22

 

Håkan Landenmark, ordförande                                          Per Göran Larsson, vice ordförande

 

Solveig Holmén, sekreterare                                                 Gunnel Johansson

 

Lars Holmén                                                                             Maria Israelsson

 

Tommy Israelsson                                                                   Joachim Johansson

 

Gerald Wallstersson                                                                Bo- Evert Jonsson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?