Router + Tv box till medlemmar med gruppavtal !

Äntligen… nu är grävning, blåsning, svetsning klar och all teknisk utrustning är på plats med undantag för två-tre fastigheter. Dessa fastighetsägare informeras personligen. Under förutsättning att nu inget tekniskt fel uppstår på utrustning över vilken föreningen inte råder, kommer nätet att driftsättas i månadsskiftet jan-febr.

Alla våra medlemmar har under hösten beretts möjlighet att välja anslutningsform. Vårt framförhandlade Gruppavtal visade sig vara mycket populärt och av samtliga 252 anslutningar kommer 186 st att vara av denna typ.

Till de medlemmar som beställt gruppavtal för internet, tv och telefoni
Enligt vårt avtal med Telia har de nu till föreningen levererat installationspaket innehållande Router med Wifi, 1 TV box, fjärrkontroll och patchkablar för utdelning till de som anmält sig för Gruppavtalet.

Den nya utrustningen ingår i ditt avtal och är vad du behöver för att kunna använda internet och se på TV efter den 1 februari.

 

Vi erbjuder två tillfällen då du kan komma och hämta den nya utrustningen

 • Lördagen den 20 januari, klockan 12 till 14

 • Lördagen den 27 januari, klockan 12 till 14

Lokal: Hassle idrottsförenings klubbhus. Hasslerörsvägen 20 i Hasslerör

 

OBS! När du hämtar ut utrustningen ber vi dig ta med giltig id-handling

 • För den/de som inte har möjlighet att hämta utrustningen vid något av dessa tillfällen kommer ytterligare möjlighet att ges efter kontakt med resp områdesansvarig hos föreningen.
 • Den nya utrustningen tillhör föreningen och är bunden till fastighe-ten/bostaden. Vi behöver därför veta vilka medlemmar som kvitterat ut utrustning.
 • Observera att tjänsterna inte fungerar före den 1 februari.
 • Instruktion för inkoppling av utrustningen finns i paketet.
 • Ev portering/överflyttning av befintliga telefonnummer samt support för medlemmar med Gruppavtal sker hos Telias kundtjänst telefon 90200.

Medlemmar som inte tecknat gruppavtal
ansvarar själva för inköp av egen router och aktiverar sitt internet/TV via Zitius hemsida www.zmarket.se

Protokoll 171220

Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Onsdagen den 20 december 2017, kl. 18.30.

Plats: Hos Håkan o Ulla Landenmark

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Gunnel och Joachim Johansson, Maria o Tommy Israelsson, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Lars Holmén.

Frånvarande: Solveig Holmén

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes
 5. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
 6. Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomi och medlemsläget. I samband med att vi nu hos Nordea ansöker om en uppgradering av vårt sedan tidigare erhållna lånelöfte, till en låneansökan, begär vi hos Mariestads kommun att giltighetstiden för deras löfte om kommunal borgen förlängs t o m 2020-12-31
  Förutom till tre kunder är nu grävningen klar.
 1. Av 231 nu inlämnade avtal har 186 valt gruppavtalet.
 2. Det finns fortfarande inte något klart besked om när nätet kommer vara igång. Besked kommer senare. Det diskuterades om några förslag angående upphandling av fakturering. Fakturering till de medlemmar som valt gruppavtalet kommer att ske när nätet är klart och upptänt. Håkan kollar med NSI om de har skickat kundlista till Zitius. Diskuterades om utlämning av router till de medlemmar som valt gruppavtalet.
 3. Nästa möte kommer att äga rum torsdagen den 11/1-2018.
 4. Mötet avslutades.

 

Vid Protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                       Joachim Johansson