Protokoll 240514

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2024-05-14 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Anna Abrahamsson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn. Vid protokollet: Alf Ehn Justeras Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll 240410

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2024-04-10 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Anna Abrahamsson (via skype), Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Alf Ehn. Vid protokollet: Alf Ehn Justeras Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll 240226

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2024-02-26 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Anna Abrahamsson (via skype), Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn. Vid protokollet: Alf Ehn Justeras Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll 231205

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-12-05 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Anna Abrahamsson, Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Nils Ryrberg, Alf Ehn. Vid protokollet: Alf Ehn Justeras Håkan Landenmark        Gerald Wallstersson

Protokoll 230926

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-09-26   Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Anna Abrahamsson, Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Nils Ryrberg, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Till att justera dagens protokoll utses Gerald […]

Protokoll 230829

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-08-29 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Nils Ryrberg, Alf Ehn. Vid protokollet: Alf Ehn Justeras Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll 230611

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte. Tid: 2023-06-11. Plats: Torsö bygdegård Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Lars Holmén, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson. Dagordningen gås igenom och […]

Föreningsmöte 230611

Protokoll fört vid föreningsstämma för Torsövägens fiberförening Tid: 2023-06-11, klockan 15.00. Plats: Torsö bygdegård, Närvarande: 18 deltagare. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande för mötet väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Röstlängden godkändes. Till att justera dagens protokoll samt vara rösträknare utses Agneta Möller samt Jan Möller. Stämman beslutar […]

Protokoll 230516

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-05-16   Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Anna Abrahamsson, Nils Ryrberg (via Teams), Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Till att justera dagens protokoll […]

Protokoll 230330

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-03-30 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson. Dagordningen gås igenom och […]

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?