KALLELSE

TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA medTorsöVägens Fiberförening ekonomisk förening Org nr 769628-7882 Tid:               Söndagen 16 juni 2019 kl 15.00 Plats:            Torsö Bygdegård Året som gått: ” Vårt första år med ljus i fibern” DAGORDNING Mötets öppnande Val av ordförande samt sekreterare vid stämman Godkännande av röstlängden Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning […]

Protokoll 180827

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening. Tid: Måndagen den 27 augusti, kl 18.30. Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören. Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Gerald Wallstersson, Kjersti Wold och Bo-Evert Jonsson Frånvarande: Joachim Johansson och Lars Holmén.   Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.[spacer height=”20px”] Till ordförande valdes Håkan […]

Protokoll 180508

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening. Tid: Torsdagen den 8 maj 2018, kl 18.30. Plats: Hos Håkan och Ulla Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel och Joachim Johansson, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Solveig Holmén, Lars Holmén kom ngt senare. Frånvarande: P-G Larsson, Maria och Tommy Israelsson. Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Till […]

Protokoll 180228

  Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening. Tid: Onsdagen den 28 februari, 2018, kl 18.30. Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören. Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Maria och Tommy Israelsson, Gunnel och Joachim Johansson, Solveig Holmén. Frånvarande: Lars Holmén.   Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.   […]

Nyhetsbrev – 24:e Mars

Fibernätet i full drift. NSI, Zitius och Telia har nu rapporterat att alla med gruppavtal och som aktiverat sin anslutning skall ha full funktionalitet. Problem med switchar, adresser, och mediaomvandlare har åtgärdats. Införandeprojektet kan därför övergå till driftsfas. Det innebär att framtida eventuella störningar för er med gruppavtal skall hanteras genom Telias support 90 200 […]

Nyhetsbrev – Dag 17 21:e Februari

Problem med aktivering av internet med fel adress? Detta gäller framför allt dig som bor i Sundsören.   Vid aktivering på www.telia.se/aktivera eller  www.zmarket.se är det viktigt att ange rätt adress. En del försöker med Sundören Ekvägen 101. På svenskt adressregister finns dock inte gatunamnet med som officiell adress. Rätt är således att enbart ange Mariestad, […]

Router + Tv box till medlemmar med gruppavtal !

Äntligen… nu är grävning, blåsning, svetsning klar och all teknisk utrustning är på plats med undantag för två-tre fastigheter. Dessa fastighetsägare informeras personligen. Under förutsättning att nu inget tekniskt fel uppstår på utrustning över vilken föreningen inte råder, kommer nätet att driftsättas i månadsskiftet jan-febr. Alla våra medlemmar har under hösten beretts möjlighet att välja […]

Viktig information om aktuellt läge

Bäste medlem!   Här kommer information om det aktuella läget för vårt fibernätsbygge.   Vår entreprenör NSI är i det närmaste färdiga med fibernätet. Det återstår bara lite svetsningar samt några samgrävningar med VänerEnergi. Detta innebär att löftet som NSI gav på vår extrastämma i januari – att de skulle vara klara till julen 2017 […]