Protokoll 220425

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-04-25 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Anna Abrahamsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson. […]

Protokoll 220321

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-03-21 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Nils Ryrberg, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson. […]

Protokoll 220201

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-02-01 Plats: Hassle IP. Närvarande: Håkan Landenmark, Nils Ryrberg, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson (via telefon punkterna 6 och 7), Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.  Till att justera dagens protokoll […]

Protokoll 211206

Protokoll fört vid sammanträder med Torsövägens fiberförening 2021-12-06 Plats: Hassle IP. Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Bo-Evert Jonsson, Lars Holmén, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Till att justera dagens protokoll väljs Gerald Wallstersson. Dagordningen gås igenom […]

Protokoll 211005

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2021-10-05. Plats: Hassle IP Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson (via Skype), Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.  Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson. Dagordningen […]

Protokoll 210816

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2021-08-16. Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson (via Skype), Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.  Till att justera dagens protokoll […]

21-06-21 Konstituerande möte

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte Tid: 2021-06-21. Plats: Torsö bygdegård Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.  Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson. […]

Föreningsstämma 210621

Protokoll fört vid föreningsstämma för Torsövägens fiberförening Tid: Måndagen 2021-06-21, klockan 19.00. Plats: Torsö bygdegård, Närvarande: 20 deltagare.  Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande för mötet väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Röstlängden godkändes. Till att justera dagens protokoll samt vara rösträknare utses Barbro Wallenstein samt Ingemar Bergström. Stämman […]

Protokoll 210602

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2021-06-02. Plats: Hassle IP. Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.  Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson. Dagordningen gås igenom […]

Föreningsstämma 2021

TorsöVägens Fiberförening ekonomisk förening Org nr 769628-7882 KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA  med TorsöVägens Fiberförening Ekonomisk förening Tid:               Måndagen den 21 juni 2021 kl 19.00 Plats:            Torsö Bygdegård DAGORDNING 1.    Mötets öppnande2.    Val av ordförande samt sekreterare vid stämman3.    Godkännande av röstlängden4.    Val av två justeringspersoner tillika rösträknare5.    Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning6.    Fastställande av dagordningen7.    Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen8.    Beslut om fastställande […]