Protokoll 230926

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-09-26   Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Anna Abrahamsson, Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Nils Ryrberg, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Till att justera dagens protokoll utses Gerald […]

Protokoll 230829

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-08-29 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Nils Ryrberg, Alf Ehn. Vid protokollet: Alf Ehn Justeras Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll 230301

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-03-01  Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson.  Vid protokollet Bo-Evert Jonsson Justeras Håkan Landenmark                                     Gerald Wallstersson

Protokoll 230117

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-01-17   Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Anna Abrahamsson, Nils Ryrberg, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Till att justera dagens protokoll utses Gerald […]

Protokoll 221219

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-12-19 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Anna Abrahamsson, Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Bo-Evert Jonsson. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson. Dagordningen gås igenom och godkänns. Mötesprotokoll […]

Protokoll 221206

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-12-06 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Anna Abrahamsson, Nils Ryrberg (via Skype) Alf Ehn. Vid protokollet: Alf Ehn Justeras Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll 221122

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-11-22 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn. Vid protokollet: Alf Ehn Justeras Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll 221107

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-11-07 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson. Dagordningen gås igenom och […]

Protokoll 220815

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-08-15 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark samt nodhuset. Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson. Dagordningen gås […]

Protokoll 220425

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-04-25 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Anna Abrahamsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson. […]

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?