Protokoll 221206

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-12-06 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Anna Abrahamsson, Nils Ryrberg (via Skype) Alf Ehn. Vid protokollet: Alf Ehn Justeras Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll 221107

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-11-07 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson. Dagordningen gås igenom och […]

Protokoll 221003

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Torsövägens fiberförening 2022-10-03 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark Närvarande: Håkan Landenmark, Anna Abrahamsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson och Nils Ryrberg. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Nils Ryrberg. Till att justera dagens protokoll utses Gerald […]

Protokoll 220815

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-08-15 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark samt nodhuset. Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson. Dagordningen gås […]

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte  2022-06-12.

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte Tid: 2022-06-12. Plats: Torsö bygdegård Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.  Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson. Dagordningen gås igenom och […]

Protokoll Föreningsstämma 220612

Protokoll fört vid föreningsstämma för Torsövägens fiberförening Tid: 2022-06-12, klockan 15.00. Plats: Torsö bygdegård, Närvarande: 20 deltagare.  Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande för mötet väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Röstlängden godkändes.  Till att justera dagens protokoll samt vara rösträknare utses Agneta Möller samt Jan Möller. Stämman beslutar […]

Protokoll 220518

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-05-18 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Anna Abrahamsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson. […]

Protokoll 220425

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-04-25 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Anna Abrahamsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson. […]

Protokoll 220321

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-03-21 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Nils Ryrberg, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson. […]

Protokoll 220302

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-03-02 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Nils Ryrberg, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson. Dagordningen gås […]