Protokoll 240514

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2024-05-14 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Anna Abrahamsson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn. Vid protokollet: Alf Ehn Justeras Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll 230611

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte. Tid: 2023-06-11. Plats: Torsö bygdegård Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Lars Holmén, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson. Dagordningen gås igenom och […]

Föreningsmöte 230611

Protokoll fört vid föreningsstämma för Torsövägens fiberförening Tid: 2023-06-11, klockan 15.00. Plats: Torsö bygdegård, Närvarande: 18 deltagare. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande för mötet väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Röstlängden godkändes. Till att justera dagens protokoll samt vara rösträknare utses Agneta Möller samt Jan Möller. Stämman beslutar […]

Protokoll 230301

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-03-01  Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson.  Vid protokollet Bo-Evert Jonsson Justeras Håkan Landenmark                                     Gerald Wallstersson

Protokoll 230117

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-01-17   Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Anna Abrahamsson, Nils Ryrberg, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Till att justera dagens protokoll utses Gerald […]

Protokoll 221219

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-12-19 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Anna Abrahamsson, Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Bo-Evert Jonsson. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson. Dagordningen gås igenom och godkänns. Mötesprotokoll […]

Protokoll 221206

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-12-06 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Anna Abrahamsson, Nils Ryrberg (via Skype) Alf Ehn. Vid protokollet: Alf Ehn Justeras Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll 221122

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-11-22 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn. Vid protokollet: Alf Ehn Justeras Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll 221107

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-11-07 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark. Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson. Dagordningen gås igenom och […]

Protokoll 221003

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Torsövägens fiberförening 2022-10-03 Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark Närvarande: Håkan Landenmark, Anna Abrahamsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson och Nils Ryrberg. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Nils Ryrberg. Till att justera dagens protokoll utses Gerald […]

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?